Michael Samson – A Still Motion (2009)

  • ASM-cover.jpg
  • ASM-insert-p.2-3.jpg
  • ASM-insert-p.4-5.jpg
  • ASM-insert-p.6-7.jpgThis is a caption
  • ASM-insert-p.8-9.jpg
  • ASM-insert-p.10-11.jpg
  • ASM-insert-p.12-13.jpg
  • ASM-insert-p.16-17.jpg
  • ASM-insert-p.18-19.jpg
  • ASM-disk-art.jpg

Pianist Michael Samson’s 2009 release features a clean, modern design.